Stedenbouwkundige verkenning Haarlem I

Haarlem

Ontwerp

Omschrijving

Eén van de eerste opdrachten van appel architecten is een stedenbouwkundige verkenning van een locatie in Haarlem. In overleg met de gemeente en de opdrachtgever onderzoeken we verschillende bebouwingsmogelijkheden, volumes en bestemmingen. Doel van de verkenning is vaststelling van een programma op basis waarvan een ontwerp gemaakt kan worden.

Vermeldingen