Visie ambitie strategie

Wij geloven niet in de oude rol van de architect. Appel architecten is een gelijkwaardige partner in grote en kleine teams. Samen komen we tot het beste resultaat. In eerste instantie is onze rol de opdrachtgever de mogelijkheden van een locatie te laten zien en hopelijk positief te verrassen met onze creatieve ideeën. Architectuur komt bij ons tot uitdrukking op alle schaalniveau’s. Van stedenbouwkundige visie tot principedetail.

In een bouwteam zijn we een partner met veel kennis van zaken, ook van andere disciplines. Alleen door kritisch te zijn op elkaar komen we tot meer kwaliteit met lagere kosten. Samen wordt voorkomen dat we het wiel steeds opnieuw uitvinden of doorgaan op slecht doordachte beslissingen. Tegelijkertijd willen en moeten de bouwteams van nu durven innoveren. Nieuwe wetgeving zoals de BENG en Wkb verandert de bouwpraktijk continue. De complexiteit van het proces neemt toe, terwijl het aantal gekwalificeerde vakmensen op de bouwplaats afneemt. Duidelijke communicatie wordt steeds belangrijker. BIM helpt ons daarbij. 

Onze visie is simpelweg een mooiere wereld. Plekken waar je fijn kan wonen, werken en recreëren, genieten van natuur. Plekken waar kinderen van alles kunnen ontdekken. Plekken waar je verrast wordt en geïnspireerd om nieuwe paden te bewandelen. Plekken die met je meegroeien en zich kunnen aanpassen. Plekken die gezond zijn en geen voetafdrukken nalaten. Onze ambitie is dat we in samenwerking ontwerpen, en uitwerkingen daarvan maken, die deze kwaliteiten aan de leefomgeving toevoegen.

Aanbieding voor nieuwe opdrachtgevers

Voor nieuwe opdrachtgevers maken we geheel vrijblijvend een stedenbouwkundige verkenning van een locatie tot 1 hectare groot. Deze verkenning maakt in meerdere varianten inzichtelijk hoeveel woningen en/of andere functies u zou kunnen realiseren.

Appel architecten is een allround bureau met een uitgebreid pakket aan diensten. Hierdoor kunnen we snel schakelen en verliest u geen tijd met adviesaanvragen bij andere adviseurs. Onze werkzaamheden omvatten o.a.:

  • Stedenbouw en architectuur
  • Haalbaarheid studies
  • BIM-tekenwerk in alle bouwfases (BIM basis ILS v2)
  • Ventilatie en daglicht berekeningen
  • Brandoverslagberekeningen (DGMR Brandoverslag)
  • BENG berekeningen (ISSO gediplomeerd)
  • Projectmanagement (o.a. contracten en directievoering)
  • Deelnemer proefproject Wet Kwaliteitsborging (WKB)

Kortom: Appel architecten is uw partner een creatieve en pragmatische aanpak voor de realisatie van relevante bouwprojecten. Graag komen we een keer langs voor een uitgebreide bureau-presentatie.