75 woningen aan de vliet

NBD-Connexxion locatie Leidschendam

inzending architectenselectie sept. 2016

Omschrijving

Grenzend aan de Duivenvoorde corridor, op de rand van Leidschendam ligt een terrein dat met woningbouw ontwikkeld gaat worden. ERA contour en Schouten hebben ons gevraagd een visie te geven op de bouw van circa 75 woningen in dit plangebied. Het stedenbouwkundig plan is door West8 gemaakt en voorziet in een grote haven als drager van het te ontwikkelen gebied. Gevraagd werd om een visie waarbij kap het verbindende element in de wijk zou vormen. Een kap in combinatie met zonnepanelen levert al gauw een heel rommelig beeld op. daarom hebben we gekozen voor een steile kap, waardoor alle zonnepanelen toch uit het zicht, achter dakranden geplaatst konden worden. Een centraal verwarmingssysteem met ecovat maakt dit een gasloze, energieneutrale wijk. We hebben drie doelgroepen gedefinieerd en de ontwerpen hier op afgestemd. Op individueel niveau zijn er veel variaties mogelijk, wat ook ten goede komt aan het diverse karakter van de wijk. De geschakelde woningen en het appartementengebouw zijn voorzien van een doorgaande halfverdiepte parkeergarage.

Opdrachtgever: ERA Contour / Schouten

Vermeldingen