34 woningen Kreekrijk

Assendelft, Kreekrijk fase I

Opgeleverd

Omschrijving

Kreekrijk is de laatste grote uitleglocatie van de gemeente Zaanstad. In totaal worden er de komende jaren ruim 900 woningen gebouwd. In de eerste fase heeft appel architecten in opdracht van Noorderweg BV 34 rijwoningen in Zaanse stijl ontworpen. 14 sociale huurwoningen zijn als rug-aan-rug woning ontworpen. Een zoektocht naar kenmerkende Zaanse elementen heeft niet geresulteerd in pronkgevels, maar is toch als Zaans herkenbaar. De typische kleuren komen voort uit de Zaanse Kleurenwaaier. Zwart gebeitste planken gevels zijn ook typisch Zaans. Bij dit project hebben we echter gekozen voor metselwerk. De horizontale belijning van planken komt terug door om de paar lagen een diepe schijnvoeg in het metselwerk te maken. De steen heeft iets weg van de structuur zoals je deze ook in ruwe planken ziet. De daklijst is in Zaanse streken nagenoeg altijd contrasterend wit. Net zoals in een Zaans dorp beweegt de goot zich als een lijn rondom de woningen. Soms lager, soms hoger, soms stijl dan weer lichter hellend. In het perspectief levert dit een mooi gevarieerd straatbeeld op.

Ten aanzien van duurzaamheid is er voor Kreekrijk een hoger ambitieniveau dan puur het bouwbesluit. Maatregelen zoals een warmtepomp met bodemwisselaar en PV-panelen op de daken, zorgen dat deze woningen zeer energiezuinig zijn.

Opdrachtgever: Noorderweg BV

Vermeldingen