BENG gediplomeerd

Voor alle aanvragen omgevingsvergunning geldt vanaf 1 januari 2021 dat deze moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Energie NeutraaGebouw (BENG)Die eisen vloeien voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei en uit de Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD). Ten opzichte van de nu geldende Energie Prestatie Gebouw (EPG) wordt bij BENG op meerdere indicatoren getoetst. Gevolg is dat BENG eisen een grotere rol spelen bij het ontwerp van gebouwen. Denk hierbij aan de optimale kwaliteit van de gebouwschil, vorm en ligging, primair energiegebruik voor de installaties en het aandeel hernieuwbare energie. Voor woningen geldt zonder koeling geldt bovendien een temperatuuroverschrijdingseis.  

Vooruitlopend op de Wet kwaliteitsborging (Wkb)  moet de BENG berekening uitgevoerd worden door een gediplomeerd energie prestatie adviseur. Tijdens de bouw dient daarnaast bewijs te worden verzameld van de toegepaste materialen en installaties zodat de uitvoering overeenkomt met de berekening 

Wat is uw voordeel?

BENG heeft nogal wat consequenties. Het is belangrijk in een vroegtijdig stadium op kundige wijze rekening te houden met de BENG eisen. Appel architecten beschikt over ISSO-gediplomeerde vakmensen om BENG berekeningen te kunnen maken. Deze kennis is onmisbaar in het ontwerptraject en zorgt dat grote aanpassingen in een later stadium van een project worden voorkomen.

Meer relevante artikelen