Project name:

Vulcanusweg Delft

Project description:

DATA

Locatie: Vulcanusweg, Delft
Opdrachtgever: KB wonen b.v.
Status: Haalbaarheidsstudie

PLAN

Het gebied Schieoevers te Delft zal de komende jaren een sterke herontwikkeling doormaken. In opdracht van KB wonen hebben we een haalbaarheidsstudie gedaan naar de ontwikkeling van een deel van het bedrijventerrein Schieoevers. Het plangebied wordt enerzijds begrensd door de Vulcanusweg en anderzijds door het spoor. Het omliggende gebied wordt gekenmerkt door middelgrote bebouwing en kleine bedrijvigheid. Het uitgangspunt is om het plangebied te ontwikkelen tot een gemengd woon-werkgebied.