Wat we doen

Selectie van diensten (meestal als onderdeel van grotere opdracht):
– Visie architectuur / stedenbouw / interieur
– Haalbaarheid studies
– Ramingen bouwkosten / stichtingskosten
– Ontwerptekeningen 2d / 3d / presentatietekeningen
– Bouwtekeningen in alle fases van het bouwproces 2d en 3d-BIM.
– Projectcoƶrdinatie BIM
– Omgevingsvergunningsaanvraag incl. welstand
– Ventilatie / daglicht / epg-berekeningen / mpg-berekeningen
– Contractvorming
– Bouwbegeleiding / toezicht
– Directievoering uitvoeringsfase
– CPO-begeleiding
– Nazorg / evaluatie